Grensehistorie Vannkraft Grenseliv
Grensehistorie
1

Grensehistorie

Kart - Grensehistorie

I dag danner Pasvikelva grensa mellom Norge og Russland. Pasvikdalen har vært og er en møteplass for ulike kulturer og folkegrupper. Statenes politikk, krig og grenser fikk store konsekvenser for folket bosatt i området.  Den norske stat markerte sitt territorium, og bygde skoler, kapell, turiststajoner og forsøksgård.

Vinterkrigen og andre verdenskrig satte sine spor hos folket i Pasvikdalen. Den kalde krigen mellom øst og vest fikk også betydning for livet ved og på elva. Men på samme tid samarbeider Norge og Sovjetunionen om å bygge ut elva til produksjon av elektrisk kraft.

I dag er forholdet mellom Norge og Russland nært og det samarbeides innenfor kultur, turisme, kraft og forskning. Men å krysse grensa på elva, er fortsatt forbudt!

Norsk markering av land (Foto: Ingar G Henriksen - Sør-Varanger museum) Kald krig2. verdenskrigNorsk koloniseringFinsk innvandringDet grenseløse folketGrenselandetFørhistorisk tidGlasnostFinske naboer


Grensehistorie Vannkraft Grenseliv
Førhistorisk tid Grenselandet Det grenseløse folket Finsk innvandring Norsk kolonisering Finske naboer 2. verdenskrig Kald krig Glasnost